Drift

Outsourca webbavdelningen

När vi tar över ett företags webbdrift känns det nästan som att vi är in-house. Vi engagerar oss i ert varumärke och jobbar nära med er för att se till att webben ger en rättvis representation av er verksamhet. Vi anpassar oss efter er företagsstruktur och tar det ansvar som krävs för att kvaliteten ska upprätthållas. Antingen kompletterar vi era kompetenser och jobbar tätt ihop med de av era arbetare som har relevanta positioner eller så tar vi fullt ansvar för hemsidans utveckling och kommunicerar kontinuerligt med er för att försäkra oss om att vi är på väg åt samma håll.

Digital omsorg

Websterman har en tydlig omvårdnadsplan för våra kunders hemsidor där vi kvalitetssäkrar sidan både ur ett säkerhetsperspektiv men också försäkrar oss om att innehållet möter den kvalitet som vi gemensamt har kommit fram till. Websterman kommer även med tips på förbättringar och ändringar för att få sidan att kännas levande och modern.

Websterman tar hand om er sida så att:

  • Den alltid har de senaste säkerhetsuppdateringarna och ligger på en server med fokus på säkerhet och prestanda.
  • Ni kan känna er trygga i att sidan fortsätter att representera ert varumärke.
  • Vi kan bolla idéer tillsammans för att utveckla riktningen sidan ska ta.

Hemsidor behöver också underhåll

Många företag ser en hemsida som en engångsinvestering som kommer att sköta sig självt fram tills man tröttnar på den och bygger en ny. I själva verket behöver hemsidorna underhåll för att:

  • En hemsida med nytt innehåll signalerar att företaget bakom är aktivt.
  • Om man kontinuerligt kontrollerar sidans innehåll ser man till att sidan fortsätter ge ett enhetligt och städat intryck.
  • Garantera att sidan håller sig fri från virus och malware som skulle kunna spridas till kundernas datorer.
  • Se till att personal, telefonnummer och adresser är up to date.